Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi


XƏBƏRLƏRAMEA ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ ANTROPOLOGİYA İNSTİTUTUNDA 20 YANVAR FACİƏSİNİN 32-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR EDİLƏN ANIM TƏDBİRİ KEÇİRİLİB
“ARXEOLOJİ XİDMƏT VƏ YENİ TİKİNTİ SAHƏLƏRİNİN ARXEOLOJİ TƏDQİQİ” ŞÖBƏSİNİN İCLASI KEÇİRİLİB
AKADEMİKİN DOĞUM GÜNÜ QEYD OLUNDU
AXISQA TÜRKLƏRİNİN “VƏTƏN” İCTİMAİ BİRLİYİNİN SƏDR MÜAVİNİ MÖVLUD İŞIK VƏ ŞAİR, TANINMIŞ ZİYALI HAMDİ AYVAZOĞLU İNSTİTUTUN QONAĞI OLUBLAR
ELMİ ŞURANIN 2021-Cİ İLƏ DAİR YEKUN İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MÜZƏFFƏR ALİ BAŞ KOMANDAN İLHAM ƏLİYEVİN 60 İLLİK YUBİLEYİNİ TƏBRİK EDİRİK
“NİZAMİ GƏNCƏVİ DÖVRÜ MADDİ-MƏDƏNİYYƏTİNİN İŞIĞINDA” ADLI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLDİ
BEŞBARMAQ DAĞINDA ARXEOLOJİ QAZINTILAR DAVAM EDİR
QAFQAZ ALBANİYASINA AİD MÜHÜM ABİDƏ AŞKAR OLUNUB
“ŞAHNİGAR XANIM RƏNCUR” KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB
İNSTİTUT ƏMƏKDAŞLARI KONFRANSDA ÇIXIŞ ETDİLƏR
AMEA ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ ANTROPOLOGİYA İNSTİTUTUNUN 2021-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK FƏALİYYƏTİ BARƏDƏ HESABAT ELMİ ŞURADA DİNLƏNİLDİ
BAŞSAĞLIĞI
ANIM GÜNÜ
NEKROLOQ
AMEA ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ ANTROPOLOGİYA İNSTİTUTU ELMİ ŞURASININ 03 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXLİ İCLASI HAQQINDA
YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ ƏRAZİ TƏŞKİLATININ HESABAT İCLASI KEÇİRİLDİ
İMİŞLİDƏ AZƏRBAYCAN VƏ İTALİYA ALİMLƏRİNİN BİRGƏ TƏDQİQATLARI BAŞLADI
QAFQAZ ALBANİYASININ PAYTAXTI QƏDİM QƏBƏLƏDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARIN YENİ NƏTİCƏLƏRİ
AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR BEYNƏLXALQ SEMİNARDA İŞTİRAK EDİBLƏR
ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ ANTROPOLOGİYA İNSTİTUTUNDA ZƏFƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB
YENİ BAŞ DİREKTOR PROFESSOR ABBAS QADİR OĞLU SEYİDOV KOLLEKTİVƏ TƏQDİM EDİLDİ
AZIX ƏN QƏDİM İBTİDAİ İNSAN DÜŞƏRGƏSİ BARƏDƏ KİTABIN TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLDİ
ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
ELM MÜƏSSİSƏLƏRİ TARİXİ ANTROPOLOGİYA ÜZRƏ BİRGƏ ELMİ TƏDQİQATLAR ƏNƏNƏSİNİ BƏRPA EDİR
DÜNYA ŞÖHRƏTLİ QƏDİM İNSAN DÜŞƏRGƏSİ OLAN AZIXA HƏSR OLUNMUŞ MONOQRAFİYA ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR
CƏLİLABAD RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ XUDUTƏPƏ ABİDƏSİNDƏ ARXEOLOJİ QAZINTILAR APARILIB
ŞƏKİ ŞƏHƏRİNDƏ MƏRHUM ARXEOLOQ NƏSİB MUXTAROVUN XATİRƏSİ ANILIB
AZƏRBAYCAN ARXEOLOQLARI GÖBƏKLİTƏPƏ MƏDƏNİYYƏTİ ABİDƏLƏRİNİN TƏDQİQİNDƏ İŞTİRAK EDƏCƏKLƏR
ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ ANTROPOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
ALBAN XRİSTİAN ABİDƏSİNDƏ SURİYA VƏ BİZANS MEMARLIQ MƏKTƏBİNƏ AİD İKİ, ARRAN MEMARLIQ ELEMENTLƏRİNƏ MALİK BİR TİKİLİ TƏDQİQATA CƏLB EDİLMİŞDİR
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA 44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ ŞƏHİDLƏRİ ANILDI
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN GƏNC ALİMLƏRİ TÜRKİYƏDƏ OLUZ-HÖYÜK ABİDƏSİNDƏ ARXEOLOJİ QAZINTILARDA İŞTİRAK EDİBLƏR
ELAN!
AMEA ALİMLƏRİ AVROPA KOMİSSİYASININ HORİZON 2020 ELMİ QRANT LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TÜRKİYƏNİN İNSAN DOĞRAMACI ADINA BİLKƏNT UNİVERSİTETİNDƏ ELMİ EZAMİYYƏTDƏ OLDULAR
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
AĞSTAFADA NEOLİT DÖVRÜ ABİDƏSİNDƏ TƏDQİQATLAR
XAÇMAZDA ERKƏN TUNC DÖVRÜNƏ AİD MADDİ MƏDƏNİYYƏT NÜMUNƏLƏRİ AŞKARLANIB
ANTİK VƏ ORTA ƏSR ŞƏHƏR YERİ - QALATƏPƏDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR DAVAM ETDİRİLİB
ƏLİAĞA MƏMMƏDLİ: “ANTROPOLOGİYA MƏRKƏZİ TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCANDA ÖLKƏ ƏHALİSİ ARASINDA ETNOMƏDƏNİ DƏYİŞİKLİKLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ TƏDQİQ OLUNUR”
LƏLƏTƏPƏ NEOLİT DÖVRÜ YAŞAYIŞ YERİNDƏ YENİ TAPINTILAR
AZƏRBAYCANIN ENEOLİT VƏ TUNC DÖVRÜ METALLURGİYASI BARƏDƏ ƏSƏR NƏŞR EDİLİB
QARABAĞIN ENEOLİT VƏ TUNC DÖVRÜ ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ BARƏDƏ ƏSƏR NƏŞR EDİLİB
“ORTA ƏSR AĞSU ŞƏHƏRİ” DÖVLƏT TARİX-MƏDƏNİYYƏT QORUĞUNDA KİTAB TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
QƏBƏLƏDƏ SON ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ
BU RAYONLARDA ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR APARILIR
YARDIMLIDA ANTİK DÖVRƏ AİD NEKROPOLDA ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR MARAQLI NƏTİCƏLƏR VERDİ
AZƏRBAYCANLI ALİM BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏNİN MÜNSİFLƏR HEYƏTİNDƏ YER ALIB
SARIYOXUŞ DƏRƏSİ KURQANLARINDA APARILMIŞ QAZINTILAR
ARXEOLOQ ALİMİN AZƏRBAYCANDA ERKƏN ŞƏHƏR SİVİLİZASİYASI BARƏDƏ MƏQALƏSİ BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA DƏRC EDİLİB
DÜNYA ŞÖHRƏTLİ HƏMYERLİMİZ, ARXEOLOQ RAUF MUNÇAYEV ƏBƏDİYYƏTƏ QOVUŞDU
ARXEOLOQ ALİMİN MƏQALƏSİ SCOPUS-A DAXİL OLAN BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA ÇAP EDİLİB
TOVUZUN VAHİDLİ KƏNDİNDƏ ARXEOLOJİ QAZINTILAR ZAMANI ORTA ƏSRLƏRƏ AİD YAŞAYIŞ EVİ AŞKAR EDİLİB
TOVUZÇAY NEKROPOLUNUN TƏDQİQATLARI BARƏDƏ YENİ KİTAB NƏŞR OLUNUB
BAŞSAĞLIĞI
AZƏRBAYCANLI ALİM 35 ÖLKƏNİN QOŞULDUĞU BEYNƏLXALQ ARXEOLOJİ KONQRESDƏ VİDEOTƏQDİMATLA ÇIXIŞ EDİB
PLOVDAĞ YAŞAYIŞ YERİNİN TƏDQİQATLARI BARƏDƏ YENİ KİTAB NƏŞR OLUNUB
“QARABAĞIN ARXEOLOJİ VƏ ETNOMƏDƏNİ İRSİ: TARİX VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” MÖVZUSUNDA ONLAYN KONFRANS KEÇİRİLİB
ARXEOLOQ ABUZƏR ƏLƏKBƏROV VƏFAT EDİB
ZƏFƏR YOLU ÜZƏRİNDƏ ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİMİZ
ARVANA KURQANININ ARTEFAKTLARI TARIX MUZEYINƏ TƏHVIL VERILIB
ÇOVDAR NEKROPOLU İLƏ BAĞLI ELMİ TƏDQİQATLARIN İKİNCİ MƏRHƏLƏSİNƏ BAŞLANIB
AZƏRBAYCAN VƏ ÖZBƏKİSTAN ARXEOLOQLARININ QARŞILIQLI ƏMƏKDAŞLIQ İSTİQAMƏTLƏRİ MÜZAKİRƏ OLUNDU
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI BEYNƏLXALQ KONFRANSDA MƏRUZƏ ETMİŞDİR
“QARABAĞIN ARXEOLOJİ VƏ ETNOMƏDƏNİ İRSİ: TARİX VƏ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRƏCƏKDİR
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
AZIX MAĞARASINI KİM KƏŞF EDİB VƏ ONUN SAKİNLƏRİ KİMLƏR OLMUŞLAR?
DAŞ DÖVRÜ ARXEOLOGİYASI ŞÖBƏSİNİN 50 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLİB
QARABAĞDA ALBAN İRSİMİZ VƏ AZIX MAĞARASININ TƏDQİQATLARI
ARXEOLOQLAR ELM GÜNÜ İLƏ ƏLAQƏDAR VİDEO-TƏQDİMATLAR HAZIRLADILAR
AZƏRBAYCANLI GƏNC ARXEOLOQLAR RUSİYADA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA POSTERLƏRLƏ TƏMSİL OLUNUB
ERMƏNİ TERRORİSTLƏRİNDƏN AZAD OLUNMUŞ QARABAĞDA NƏLƏR GÖRDÜM?
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANLI ARXEOLOQLAR BEYNƏLXALQ VEBİNARDA MƏRUZƏLƏR ETMİŞLƏR
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA XOCALI SOYQIRIMININ ANIM TƏDBİRİ KEÇİRİLDİ
BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA ZƏYƏMÇAY VADİSİNDƏN TAPILMIŞ RAPİRA-QILINC BARƏDƏ MƏQALƏ DƏRC EDİLİB
QARABAĞDA DAĞIDILMIŞ İSLAM DİNİ MEMORİAL KOMPLEKSLƏRİ
AZƏRBAYCANDA ANTROPOLOGİYA ELMİNİN BUGÜNKÜ VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
NAXÇIVANIN QƏDİM MƏDƏNİ VƏ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ BARƏDƏ MƏQALƏ BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA DƏRC EDİLİB
“KEŞİKÇİDAĞ” DÖVLƏT TARİX-MƏDƏNİYYƏT QORUĞUNDA ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR APARILIB
İNGİLTƏRƏNİN MƏŞHUR “ARCHAEOPRESS” ELMİ NƏŞRİYYATİ GÖYTƏPƏ ARXEOLOJİ ABİDƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MONOQRAFİYANI NƏŞR ETDİ
XINALIQDA ANTİK DÖVRƏ AİD MADDİ MƏDƏNİYYƏT NÜMUNƏLƏRİ AŞKAR EDİLDİ
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUN ARXEOLOJİ FONDUNUN DİREKTORU VƏFAT ETMİŞDİR
PROFESSOR NƏCƏF MÜSEYİBLİ: QARABAĞDA TARİXİ QORUQLAR YARADILMALIDIR
SON TUNC DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA BAŞ VERMİŞ BİR EDAMIN SÜBUTU
BÖYÜK QƏLƏBƏ
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ ANILDILAR
QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ TARİXİ ABİDƏLƏR MƏLUM OLDUĞUNDAN QAT-QAT ÇOXDUR
MƏNBƏLƏRDƏ ADI ÇƏKİLƏN BEŞBARMAQ QALASININ 4 QALA BÜRCÜNDƏN İKİSİNİN YERİ AŞKAR EDİLDİ
ŞUŞA XALÇAÇILIĞINA DAİR VİDEO MATERİAL HAZIRLANIB
BAŞSAĞLIĞI
AĞDAŞDA QƏDİM KİLİM KOLLEKSİYASI QORUNUR
LAÇIN VƏ KƏLBƏCƏRİN AT-QOÇ TƏSVİRLİ ABİDƏLƏRİ
İNSTİTUTUN İLLİK FƏALİYYƏTİ BARƏDƏ HESABAT ELMİ ŞURANIN İCLASINDA MÜZAKİRƏ EDİLDİ
ARXEOLOQLAR ŞƏKİDƏ QƏDİM ALBANİYANIN YENİ DƏFN ADƏTLƏRİNİ AŞKAR ETDİLƏR
ELMİ ŞURANIN VİDEOKONFRANS FORMATINDA NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
MÜDRİK PREZİDENT, MÜZƏFFƏR ALİ BAŞ KOMANDAN
AZIX MAĞARASINA AİD ARXEOLOJİ TAPINTILAR BAKIYA GƏTİRİLDİ
KƏLBƏCƏRDƏKİ XUDAVƏNG MONASTIR KOMPLEKSİNİN ERMƏNİLƏŞDİRMƏ CƏHDLƏRİNƏ QARŞI MƏQALƏ DƏRC EDİLDİ
QARABAĞ VƏ ZƏNGƏZURUN EPİQRAFİK ABİDƏLƏRİ
AZƏRBAYCAN ARXEOLOQLARI RESPUBLİKANIN BAŞ PROKURORUNA MÜRACİƏT ETDİLƏR
AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASINA AID YENİ KİTAB NƏŞR OLUNUB
QARABAĞIN ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİ
TORPAQLARIMIZLA BİRGƏ ABİDƏLƏRİMİZ DƏ AZAD EDİLİR
XALQ YAZIÇISININ YARADICILIĞINDA ETNOQRAFİK DƏYƏRLƏRİMİZ BARƏDƏ KİTAB NƏŞR EDİLDİ
GƏNC ANTROPOLOQ MAGİSTRANTLARIN SEMİNAR MƏŞĞƏLƏLƏRİ DAVAM EDİR
QAFQAZ ALBANİYASINA AİD İLK ORTA ƏSR XRİSTİAN ABİDƏSİNDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR DAVAM EDİR
ŞUŞA – ULU DİYARIMIZ
GÖRKƏMLİ ALİM ORDUMUZA YARDIM ETDİ
AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİMİZDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR BƏRPA EDİLƏCƏK
GÖRKƏMLİ AKADEMİK ORDUMUZA YARDIM ETDİ
VƏTƏNPƏRVƏR ZİYALININ TƏQDİRƏLAYİQ TÖHFƏSİ
İŞĞALÇININ SAXTA İDEOLOGİYASI
YARDIMLIDA SON TUNC-ERKƏN DƏMİR DÖVRÜ KURQANLARINDA ARXEOLOJİ QAZINTILAR APARILIR
ŞABRANDA KÜR-ARAZ MƏDƏNİYYƏTİNƏ AİD YENİ TAPINTILAR AŞKAR EDİLDİ
AZƏRBAYCAN-QAZAXISTAN BEYNƏLXALQ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASININ ŞƏKİ RAYONUNDA APARDIĞI TƏDQİQATLAR
XOŞBULAQ YAYLAĞINDA APARILAN ARXEOLOJİ QAZINTILAR ZAMANI 3000 MİN İL BUNDAN ƏVVƏLƏ AİD DİNİ İBADƏTGAH YERİ AŞKAR EDİLDİ
ŞİRVANŞAHLARIN SONUNCU İQAMƏTGAHI BUĞURT QALASINDA ARXEOLOJİ TƏDQİQAT İŞLƏRİ APARILIR
İMİŞLİDƏ ORTA ƏSRƏ AİD GÖZƏTÇİ QALASININ İZLƏRİ AŞKAR OLUNUB
NAFTALAN ŞƏHƏRİ ƏRAZİSİNDƏ ÇOXTƏBƏQƏLİ YAŞAYIŞ YERİ AŞKAR EDİLMİŞDİR
“AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI” ÇOXCİLDLİYİNİN ENEOLİT DÖVRÜ BARƏDƏ NÖVBƏTİ CİLDİ NƏŞR EDİLDİ
BEYNƏLXALQ VEBİNAR-KONFRANS İŞTİRAKÇILARINA
FÜZULİDƏ NEOLİT DÖVRÜNƏ AİD MƏZARLIQ AŞKARLANIB
YARDIMLIDA 2000 İL ƏVVƏLƏ AİD OLAN KÜP QƏBİRLƏR TAPILIB
AĞSTAFADA NEOLİT DÖVRÜNƏ AİD YAŞAYIŞ MƏSKƏNİ TAPILIB
SON TUNC DÖVRÜ YAŞAYIŞ YERİNİN ARXEOLOJİ KƏŞFİYYATININ İLKİN NƏTİCƏLƏRİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KİTAB NƏŞR EDİLİB
ARXEOLOGİYA VƏ JURNALİSTİKA: ONU UĞURLARA APARAN QOŞA QANAD
NAXÇIVANIN ORTA ƏSR AZA ŞƏHƏRİNİN TARİXİNƏ VƏ MADDİ MƏDƏNİYYƏTİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KİTAB NƏŞR OLUNUB
ŞAMAXIDA ANTİK DÖVRƏ AİD NEKROPOL AŞKAR OLUNUB
GƏMİQAYANIN TƏDQİQATLARINDA UĞURLU ADDIM
ARXEOLOQLARIMIZIN ERMƏNİ TƏXRİBATINA ETİRAZI - TOVUZUN “GÖYTƏPƏ” ABİDƏSİ İLƏ BAĞLI PREZİDENTƏ DƏSTƏK…
AZƏRBAYCANIN TUNC DÖVRÜ “KURQANALTI SƏRDABƏLƏRİ” KÜR-ARAZ MƏDƏNİYYƏTİ ƏHALİSİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIB?
İNSTİTUT TƏLƏBƏLƏRİNİN YAY İMTAHAN SESSİYASI YÜKSƏK GÖSTƏRİCİLƏRLƏ YEKUNLAŞDI
AZƏRBAYCANIN NEOLİT DÖVRÜ ƏHALİSİNİN GENOMU ÜZRƏ TƏDQİQATLARIN İLKİN NƏTİCƏLƏRİ BARƏDƏ MƏQALƏ DƏRC EDİLDİ
ANTROPOLOGİYA VƏ AZƏRBAYCAN ETNOQRAFİYASI İXTİSASLARI ÜZRƏ İMTAHANLAR KEÇİRİLDİ
AMEA-NIN MÜXBİR ÜZVÜ VƏLİ BAXŞƏLİYEV: “GƏMİQAYA QAYAÜSTÜ RƏSMLƏRİ” KİTABI FUNDAMENTAL VƏ DƏYƏRLİ ELMİ MƏNBƏDİR”
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA ÜZRƏ MAGİSTRLİK DİSSERTASİYALARININ MÜDAFİƏSİ KEÇİRİLDİ
QƏDİM İNSANLARIN MƏSKUNLAŞDIĞI MAĞARADA TƏDQİQAT APARILIR
ARXEOLOGİYA ELMİMİZİN GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏSİ VƏLİ BAXŞƏLİYEVİN 65 YAŞI TAMAM OLUR
ÖMƏR SULTAN ZİYARƏTGAHINDA TƏDQİQATLAR BAŞA ÇATIB
AZƏRBAYCANLI ALİMİN MƏQALƏSİ ALMANİYADA BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA DƏRC EDİLİB
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARINA ƏRZAQ YARDIMI GÖSTƏRİLDİ
İSMAYILLI QALALARI
“ANTİK DÖVR ARXEOLOGİYASI” ŞÖBƏSİNDƏ QƏDİM ALBANİYANIN BƏDİİ METALİŞLƏMƏ SƏNƏTİ MÖVZUSUNDA MAGİSTR DİSSERTASİYASI MÜZAKİRƏ EDİLMİŞDİR
“AZƏRBAYCANLILAR. XIX-XX ƏSRLƏRDƏ MİLLƏTİN FORMALAŞMASININ BAŞLICA MƏRHƏLƏLƏRİ” KİTABI MOSKVADA ÇAPDAN ÇIXIB
AZƏRBAYCAN XALÇAÇILIĞININ XAMMAL BAZASI ÖYRƏNİLİR
KOMMUNİST REJİMİNDƏ “EZOP DİLİ” BARƏDƏ AZƏRBAYCANLI ALİMİN MƏQALƏSİ BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALDA DƏRC EDİLİB
LAÇIN, KƏLBƏCƏR, QUBADLI, ZƏNGİLAN, CƏBRAYIL VƏ FÜZULİ RAYONLARININ TARİXİ-ETNOQRAFİK TƏDQİQİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KİTAB NƏŞR OLUNUB
TARİXİ ABİDƏ ƏRAZİSİNDƏ TİKİNTİ İŞLƏRİ DAYANDIRILDI
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ONLAYN-MÜHAZİRƏDƏ TƏMSİL OLUNDU
GÖRKƏMLİ ALİMİN YUBİLEYİ
QAFQAZ ALBANİYASI ABİDƏSİ BİGANƏLİYİN QURBANI OLDU
AZƏRBAYCANLI ALİMİN MƏQALƏSİ BEYNƏLXALQ İMPAKT FAKTORLU JURNALDA DƏRC EDİLİB
ARXEOLOQLAR TUNC, ERKƏN DƏMİR VƏ ANTİK DÖVR AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASI ÜZRƏ PROBLEMLƏRİ MÜZAKİRƏ ETDİLƏR
İTALİYANIN CAMNES VƏ FRANSANIN CNRS MƏRKƏZLƏRİ TƏRƏFİNDƏN AZƏRBAYCAN ARXEOLOQLARININ MƏQALƏLƏRİNİN OLDUĞU BEYNƏLXALQ TƏDQİQATLAR TOPLUSUNUN ONLAYN TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ
ALBANİYA TARİXİNƏ DAİR SANBALLI ƏSƏR İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ
AMEA-NIN MÜXBİR ÜZVÜ VƏLİ BAXŞƏLİYEV VİDEOKONFRANSDA ÇIXIŞ ETMİŞDİR
AZƏRBAYCANLI ALİM QAZAXISTAN ARXEOLOQLARININ VİDEOKONFRANSINDA ÇIXIŞ ETDİ
AKADEMİK NAİLƏ VƏLİXANLININ İŞTİRAKI İLƏ VİDEOKONFRANS KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCAN ARXEOLOQLARININ ONLAYN VİDEOKONFRANSI KEÇİRİLİB
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA MAGİSTRANTLARIN TƏHSİLİ DİSTANT OLARAQ DAVAM ETDİRİLİR
QIZILTƏPƏ ABİDƏSİNDƏ APARILMIŞ ARXEOLOJİ QAZINTI NƏTİCƏ VERİB
AVAXILDA İLK DƏFƏ ARXEOLOJİ TƏDQIQATLAR APARILIR
İNGİLTƏRƏLİ ALİM NAXÇIVAN ƏRAZİSİNDƏ PALEOZOOLOJİ TƏDQİQATLAR APARIB
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
QARABAĞIN QƏDİM DÖVR ARXEOLOJİ İRSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KİTAB NƏŞR EDİLİB
AZƏRBAYCANLI ALİM OKSFORD UNİVERSİTETİNDƏ ELMİ MƏRUZƏ İLƏ ÇIXIŞ EDİB
YAPONİYALI ALİMLƏR AZƏRBAYCANIN MEZOLİT-NEOLİT DÖVRÜNƏ AİD TAPINTILARI TƏDQİQ EDİRLƏR
ORTA ƏSR ŞƏMKİR ŞƏHƏRİNİN KERAMİKASINA HƏSR EDİLMİŞ KİTAB NƏŞR EDİLİB
AZƏRBAYCANIN QƏDİM DÖVR ƏHALİSİNİN FİZİKİ ANTROPOLOJİ TİPİ BARƏDƏ ƏSƏR NƏŞR EDİLDİ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
XOCALI SOYQIRIMININ ANIM TƏDBİRİ KEÇİRİLDİ
GƏNC ARXEOLOQ MAGİSTRANTLARIN ELMİ-TƏDQİQAT TƏCRÜBƏSİ BAŞLANIB
İXTİSAS ÜZRƏ ELMİ ŞURANIN İCLASI KEÇİRİLDİ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
YUNANISTANLI ALİM AMEA-DA HORİZON 2020 PROQRAMI TƏRƏFİNDƏN NƏŞR EDİLMİŞ ELMİ MƏQALƏLƏR TOPLUSUNUN TƏQDİMATINI KEÇİRDİ
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ZİYARƏT ETDİLƏR
20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA ANILDILAR
AZƏRBAYCANLI ALİM “HORİZON-2020” LAYİHƏSİ ÜZRƏ TÜRKİYƏDƏ ELMİ TƏDQİQATLAR APARIB
QƏBƏLƏNİN TARİXİ, ETNOQRAFİYASI VƏ FOLKLORU BARƏDƏ KİTAB TOPLUSUNUN TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ
AMEA-NIN MÜXBİR ÜZVÜ VƏLİ ƏLİYEV VƏFAT ETMİŞDİR
FRANSADA KEÇİRİLMİŞ ELMİ KONFRANSDA AZƏRBAYCAN ABİDƏLƏRİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANLI ALİM BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏNİN MÜNSİFLƏR HEYƏTİNDƏ YER ALIB
ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN XATİRƏSİ ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA ANILDI
AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ SEMİNARDA ELMİ MƏRUZƏ İLƏ ÇIXIŞ ETMİŞLƏR
AZƏRBAYCANLI ALİM QƏBƏLƏNİN ELLİN DÖVRÜ SAXSI İSTEHSALI BARƏDƏ YUNANISTANDA ELMİ MƏRUZƏ İLƏ ÇIXIŞ ETMİŞDİR
İNSTİTUTDA TÜRKİYƏLİ QONAQLARLA GÖRÜŞ KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANLI GƏNC ALİM YAPONİYADA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB: BAKI NÜFUZLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN EV SAHİBLİYİNƏ İDDİALIDIR
BAKIDA “SƏNAYE ÖHDƏLİKLƏRİ: ARXEOLOGİYA VƏ MƏDƏNİ İRSƏ TÖHFƏ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM TƏŞKİL OLUNUB
AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR BEYNƏLXALQ KONFRANSDA AZƏRBAYCAN APARILMIŞ SON ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA ÇIXIŞ ETMİŞLƏR
AZƏRBAYCANLI ALİM BEYNƏLXALQ KONFRANSDA DİNLƏRARASI DİALOQDA HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN MÜHÜM ROLU BARƏDƏ ÇIXIŞ EDİB
QOBUSTAN ABİDƏLƏRİNİN TƏDQİQATÇISI FİRUZƏ MURADOVANIN 85 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİ İLƏ TƏDBİR ...
XOCALI-GƏDƏBƏY MƏDƏNİYYƏTİNİN ARXEOLOJİ TƏDQİQİNƏ HƏSR EDİLMİŞ MONOQRAFİYA NƏŞR EDİLİB
ŞƏKİDƏ AZƏRBAYCAN-QAZAXISTAN BEYNƏLXALQ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI ÇÖL TƏDQİQATLARI APARIB
QAZAX VƏ AĞSTAFADA ETNOQRAFİK TƏDQİQATLAR APARILIB
ELMİ ŞURANIN İCLASINDA İNSTİTUTUN İLLİK FƏALİYYƏT HESABATI MÜZAKİRƏ OLUNDU
AMEA-DA “QAYAÜSTÜ MƏDƏNİYYƏT: MİF, RƏSM VƏ DÜNYA” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİR
ELMİ ŞURANIN İCLASINDA ŞÖBƏLƏRİN HESABATLARI MÜZAKİRƏ EDİLDİ
LAHICDAKI BƏDÖYÜN MƏSCİDİNDƏ BAŞLANMIŞ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR DAVAM EDİR
ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASINDA ŞÖBƏLƏRİN HESABATLARI MÜZAKİRƏ EDİLDİ
GORANBOY RAYONUNDA YENİ ETNOQRAFİK TƏDQİQAT
BASQALDA ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR DAVAM EDİR
İNSTİTUTDA CARİ İL ÜÇÜN FƏRDİ PLANLARIN İCRASI YOXLANILDI
NAXÇIVANDA İLK TUNC DÖVRÜNƏ AİD YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİ TƏDQİQ EDİLİB
RUSİYALI ALİMLƏR AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA ELMİ MƏRUZƏLƏRLƏ ÇIXIŞ ETDİLƏR
GÖRKƏMLİ ARXEOLOQ, PROFESSOR QÜDRƏT İSMAYILZADƏNİN 85 İLLİK YUBİLEYİ
İTALİYALI ALİMLƏRLƏ GÖRÜŞ
AZƏRBAYCANLI ALİM KİYEVDƏ KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB
“NƏSİMİ İLİ” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ EPİQRAFİK TƏDQİQATLAR APARILIR
ELMİ ŞURANIN NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
GÖRKƏMLİ ETNOQRAF ALİM QƏZƏNFƏR RƏCƏBLİ VƏFAT EDİB
GÖRKƏMLİ ARXEOLOQUN 70 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏ TOPLUSU NƏŞR EDİLİB
ELMİ ŞURANIN İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANLI GƏNC ALİM TÜRKİYƏDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA İŞTİRAK EDİB
ARXEOLOQ XƏQANİ ALMƏMMƏDOV: ARXEOGENETİK MƏLUMATLARI SAXTALAŞDIRAN İŞĞALÇI ERMƏNİLƏR ÖZLƏRİNİN BÖLGƏDƏ QƏDİMLİYİNİ SÜBUT ETMƏYƏ ÇALIŞIRLAR
DƏRBƏNDDƏ AZƏRBAYCANLI MÜTƏXƏSSİSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ ETNOQRAFİK MƏRKƏZ YARADILACAQ
PROFESSOR QAFAR CƏBİYEV: ERAMIZDAN ƏVVƏL I MİNİLLİYİN SONU - BİZİM ERANIN ƏVVƏLLƏRİNDƏ BASQALƏTRAFI ƏRAZİLƏRDƏ İNTENSİV HƏYAT OLUB
"QAFQAZ NEOLİTİ" FİLMİNİN TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ
NƏRGİZAVA NEKROPOLUNDA ANTİK VƏ İLK ORTA ƏSRLƏRƏ AİD YENİ TAPINTILAR AŞKARLANIB
YARDIMLI RAYONUNDA TUNC-İLK DƏMİR DÖVRÜNƏ AİD YENİ KURQANLAR AŞKAR EDİLİB
AZƏRBAYCANLI ALİM “ALTAY — TÜRK XALQLARININ QIZIL BEŞİYİDİR” ADLI 5-Cİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB
AZƏRBAYCAN ALİMİ MACARISTAN PANNONİA UNİVERSİTETİNDƏ QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİ BARƏDƏ TƏQDİMAT KEÇİRMİŞDİR
ANTROPOLOJİ EKSPEDİSİYA HAPIT KƏNDLƏRİNDƏ TƏDQİQATLAR APARIB
BEYNƏLXALQ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYANIN RƏHBƏRİNƏ “NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINA XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ” NİŞANI TƏQDİM EDİLİB
SİRAB KƏNDİNDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARA BAŞLANILIB
QARABAĞ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI AĞDAM RAYONU ƏRAZİSİNDƏ ÇÖL TƏDQİQATLARINI DAVAM ETDİRİB
LAHIC DÖVLƏT TARİX-MƏDƏNİYYƏT QORUĞUNDA ARXEOLOJİ KƏŞFİYYAT İŞLƏRİNƏ BAŞLANILDI
ŞABRAN RAYONUNDAKI ÇAQQALLIQTƏPƏ ABİDƏSİNDƏ SON TƏDQİQATLAR
"QAFQAZ NEOLİTİ" FİLMİ AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASINDA
QƏBƏLƏNİN GÖRKƏMLİ TƏDQİQATÇILARI
“ALTAY — TÜRK ALƏMİNİN QIZIL BEŞİYİ” BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSINA AZƏRBAYCANLI ALİM DƏVƏT ALMIŞDIR
GƏNCƏDƏ KURQANLARDAN İBARƏT ARXEOLOJİ PARK YARADILACAQ
AZƏRBAYCAN-İTALİYA BEYNƏLXALQ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI GƏNCƏ VƏ GORANBOYDA KURQANLARI TƏDQİQ EDİR
YAPONİYALI TƏDQİQATÇI AZƏRBAYCANIN NEOLİT DÖVRÜNƏ AİD OBSİDİAN ALƏTLƏRİNİ ARAŞDIRIR
GÖYTƏPƏ VƏ KİÇİKTƏPƏ NEOLİT ABİDƏLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN VƏ FRANSA ARXEOLOQLARININ BİRGƏ ARAŞDIRMALARI
AZƏRBAYCAN VƏ YAPONİYA ARXEOLOQLARININ DAMCILI DÜŞƏRGƏSİNDƏ TƏDQİQATLARI
"ANTİK VƏ İLK ORTA ƏSRLƏR QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI"NIN SƏLBİR VƏ ANTİK ŞƏHƏR YERİNDƏ APARDIĞI QAZINTILARI
AZƏRBAYCANIN QƏDİM PAYTAXT ŞƏHƏRİ QƏBƏLƏ
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN QƏTİYYƏTİ SAYƏSİNDƏ ERMƏNİLƏRİN QƏDİM QƏBƏLƏ İLƏ BAĞLI MƏKİRLİ PLANLARININ QARŞISI ALINDI

PROFESSOR VİDADİ MURADOV “AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİYİ (1918-2018)” YUBİLEY MEDALI İLƏ TƏLTİF OLUNUB
ŞAMAXIDA QƏDİM MƏSCİD AŞKAR EDİLDİ
АРХЕОЛОГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА: ДРЕВНОСТЬ РАДИ БУДУЩЕГО
QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ YENİ ARXEOLOJİ ABİDƏLƏR AŞKAR EDİLİB
NAXÇIVANTƏPƏDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR APARILIR
AZƏRBAYCANLI ALİM YUNANISTANDA ARXEOLOJİ QAZINTILARDA İŞTİRAK ETMİŞDİR
AZƏRBAYCAN VƏ KOREYA ARXEOLOQLARI BİRGƏ ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏ ANLAŞMASINI İMZALADILAR
QƏBƏLƏDƏ GƏNC ARXEOLOQ ALİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN YAY MƏKTƏBİ KEÇİRİLİR
ERMƏNİLƏR LUVR MUZEYİNİN EKSPOZİSİYASINDA OLAN AZƏRBAYCAN XALÇALARINI MƏNİMSƏMƏYƏ CƏHD GÖSTƏRİRLƏR
AZƏRBAYCANDA TAPILMIŞ MƏHSULDARLIQ TANRIÇASININ HEYKƏLCİYİ BARƏDƏ ELMİ MƏQALƏ RUSİYA ELMİ NƏŞRİNDƏ
AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNDƏ “AZƏRBAYCAN-FRANSA BİRGƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARININ 10 İLLİYİ” MÖVZUSUNDA SƏRGİ KEÇİRİLDİ
ÇOVDAR ƏLVAN METAL FİLİZİ YATAĞINDA QƏDİM MƏZARLIQ AŞKAR EDİLİB
AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNDƏ “AZƏRBAYCAN-FRANSA BİRGƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARININ 10 İLLİYİ” MÖVZUSUNDA SƏRGİSİNİN AÇILIŞI KEÇİRİLƏCƏK
ÇOVDAR ƏLVAN METAL FİLİZİ YATAĞINDA QƏDİM MƏZARLIQ AŞKAR EDİLİB
AZƏRBAYCAN VƏ FRANSA ALİMLƏRİ GORANBOY RAYONU ƏRAZİSİNDƏ BİRGƏ ELMİ TƏDQİQATLAR APARIR
QƏBƏLƏDƏ GƏNC ARXEOLOQ ALİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN YAY MƏKTƏBİ KEÇİRİLƏCƏK
“AZƏRBAYCANDA ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR: NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR” MÖVZUSUNDA MÜZAKİRƏLƏR APARILIB
ELMİ ŞURANIN İCLASINDA HESABATLAR DİNLƏNİLDİ
RUSİYALI ALİM AZƏRBAYCANIN NEOLİT DÖVRÜ KERAMİKASINI TƏDQİQ EDİR
ALİMLƏRİMİZ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA AZƏRBAYCANIN ANTİK DÖVR ARXEOLOGİYASI ÜZRƏ MƏRUZƏLƏRLƏ ÇIXIŞ ETMİŞLƏR
“AZƏRBAYCANDA ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR: NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR HAQQINDA” ELMİ MƏRUZƏ DİNLƏNİLDİ
ELMİ ŞURANIN İCLASINDA HESABATLAR DİNLƏNİLDİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN HAKİMİYYƏTƏ GƏLMƏSİNİN 50 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ SESSİYA KEÇİRİLDİ
SUALTI MƏDƏNİ İRSİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLDİ
“ŞƏHƏR İNCƏSƏNƏTİ. AZƏRBAYCAN” (CITY ART AZERBAIJAN) LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YARADICI AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNİN SƏNƏT ƏSƏRLƏRİNİN TANIŞLIQ SƏRGİSİ KEÇİRİLƏCƏK
RUMIN ALİMİ AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRDİ
“QƏLBİM HƏR ZAMAN LƏNKƏRANDADIR” KİTABI NƏŞR EDİLİB
TƏDQİQ EDİLƏN ALBAN KİLSƏSİNİN DAHA QƏDİM MƏBƏD ÜZƏRİNDƏ İNŞA EDİLDİYİ KƏŞF OLUNDU
“ARXEOLOGİYA” VƏ “ETNOQRAFİYA VƏ ETNOLOGİYA” İXTİSASLARI ÜZRƏ İMTAHAN KEÇİRİLDİ
PROFESSOR MAİSƏ RƏHİMOVAYA MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN TƏŞƏKKÜRNAMƏSİ TƏQDİM EDİLDİ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
TƏDQİQATÇI ALİM, VƏTƏNPƏRVƏR ZİYALI
İMİŞLİ, ŞAMAXI VƏ AĞSU RAYONLARINDA AŞKAR EDİLMİŞ ABİDƏLƏRDƏ TƏDQİQATLAR BARƏDƏ ELMİ MƏRUZƏLƏR DİNLƏNİLDİ
AZƏRBAYCANIN QƏDİM METALLURGİYASINA VƏ METALİŞLƏMƏ SƏNƏTİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ELMİ-TƏDQİQAT MONOQRAFİYASI NƏŞR OLUNUB
“NAXÇIVANIN QƏDİM ƏKİNÇİLİK MƏDƏNİYYƏTİ (E.Ə. VI-I MİNİLLİKLƏR)” ADLI ELMİ-TƏDQİQAT ƏSƏRİ NƏŞR OLUNUB
ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 96-CI İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBİR KEÇİRİLDİ
TƏLƏBƏLƏR AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA ELMİ TƏCRÜBƏ KEÇMİŞLƏR
2018-Cİ İLDƏ AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN YERİNƏ YETİRİLMİŞ ELMİ TƏDQİQAT VƏ ELMİ TƏŞKİLATİ İŞLƏRİN QISA HESABATI
GORANBOY RAYONU ƏRAZİSİNDƏ ORTA ƏSRLƏRƏ AİD YAŞAYIŞ YERİ AŞKAR EDİLMİŞDİR
BEYNƏLXALQ ELMİ SEMİNARDA AZƏRBAYCAN VƏ BALKAN TARİXİ ÜZRƏ MARAQLI MƏRUZƏLƏR DİNLƏNİLDİ
ARXEOLOQ, TARİX ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU CEYHUN EMİNLİYƏ “MİLLİ İRS” MÜKAFATI TƏQDİM EDİLDİ
“AZƏRBAYCAN XALÇALARI” ELMİ-PUBLİSİSTİK JURNALI MƏQALƏ QƏBULU ELAN EDİR
PROFESSOR ƏSƏDULLA CƏFƏROVUN “QARABAĞ: ULU VƏTƏNİMİZ” ADLI KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLDİ
ŞAMAXIDA QƏDİM TÜRK TAYFALARINA AİD DAMĞALAR AŞKAR EDİLDİ
QIZILTƏPƏ ABİDƏSİNDƏ APARILMIŞ ARXEOLOJİ QAZINTI
PROFESSOR ƏSƏDULLA CƏFƏROVUN “QARABAĞ: ULU VƏTƏNİMİZ” ADLI KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLƏCƏK
AZƏRBAYCANDA YAŞAMIŞ ALMANLARIN MƏİŞƏTİ VƏ MƏDƏNİYYƏTİ HAQQINDA YENİ KİTAB ÇAPDAN ÇIXIB
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANDA 6000 İL ƏVVƏL YAŞAMIŞ UŞAQLAR
NAFTALAN VƏ GORANBOY ƏRAZİSİNDƏ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR APARILIR
PROFESSOR ƏSƏDULLA CƏFƏROVUN “QARABAĞ: ULU VƏTƏNİMİZ” ADLI ƏSƏRİ NƏŞR OLUNUB
ELM GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ ELMİ SESSİYA KEÇİRİLDİ
SAPİENZA UNİVERSİTETİNİN NÜFUZLU DƏRGİSINDƏ AZƏRBAYCANDA APARILAN ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR HAQQINDA MƏQALƏ DƏRC OLUNUB
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN KOLLEKTİVİ NOVRUZ ŞƏNLİYİ KEÇİRDİ
ZƏHMƏTKEŞ VƏ FƏDAKAR ALİMİN YUBİLEYİ QEYD OLUNDU
AZƏRBAYCANLI ARXEOLOQLAR QAZAXISTANDA BEYNƏLXALQ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR
ORDUBAD RAYONUNUN TUNC VƏ İLK DƏMİR DÖVRÜ ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİNƏ HƏSR EDİLƏN TƏDQİQAT ƏSƏRİ NƏŞR OLUNUB
PROFESSOR ƏSƏDULLA CƏFƏROV: BƏŞƏRİYYƏTİ UÇURUMDAN ANCAQ ELM, SAVAD VƏ MƏDƏNİYYƏT XİLAS EDƏ BİLƏR
LEYLATƏPƏ ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏTİNİN KERAMİKA MƏMULATINA HƏSR EDİLƏN KİTAB NƏŞR OLUNUB
ƏSƏDULLA CƏFƏROV – 70
ZƏRDAB BÖLGƏSİNİN ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ƏSƏR NƏŞR OLUNUB
QIPÇAQLARIN TARİXİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ƏSƏR NƏŞR EDİLDİ
AMEA-NIN MÜXBİR-ÜZVÜ OLMUŞ MƏRHUM PROFESSOR İLYAS BABAYEVİN XATİRƏ FOTO-PORTRETİNİN TƏQDİMATI TƏDBİRİ KEÇİRİLDİ
XOCALI SOYQIRIMININ ANIM TƏDBİRİ...
ALMANİYALI ALİMLƏR E.Ə. V ƏSRƏ AİD TAPINTILARI TƏDQİQ EDİRLƏR
“CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS)” AGENTLİYİ MAARİFLƏNDİRİCİ SEMİNAR KEÇİRİB
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA BEYNƏLXALQ HORIZON 2020 LAYİHƏSİNİN 2018-Cİ İL YEKÜN İCLASI KEÇİRİLDİ
“2 FEVRAL – GƏNCLƏR GÜNÜ”NƏ HƏSR OLUNMUŞ “ŞƏHƏR İNCƏSƏNƏTİ. AZƏRBAYCAN” (CITY ART AZERBAIJAN)” LAYİHƏSİNİN GENİŞ TƏQDİMAT TƏDBİRİ KEÇİRİLİB
AMEA ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN BÖYÜK ELMİ İŞÇİSİ, ŞƏKİ ARXEOLOJİ-ETNOQRAFİK QRUPUNUN RƏHBƏRİ NƏSİB MİRSALEH OĞLU MUXTAROVUN VƏFAT EDİB
TUFAN AXUNDOV: “SOYUMUN GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏTLƏRİNİN RUHU QARŞISINDA BORCUMU MƏN YALNIZ TƏDQİQAT VƏ NƏŞRLƏRLƏ ÖDƏYƏ BİLƏRƏM”
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA TANINMIŞ İTALİYALI ALİMLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLDİ
AKADEMİK TEYMUR BÜNYADOV XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ AZƏRBAYCAN ETNOQRAFİYA ELMİNİ LAYİQİNCƏ TƏMSİL EDİB
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ ANILDI
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLDİ
GÖRKƏMLİ ALİM QARA ƏHMƏDOVUN XATİRƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ YIĞINCAQ KEÇİRİLDİ
ABŞERONDA YENİ ARXEOLOJİ KƏŞF: BALAXANI QIRMƏKİ PALEOLİT DÜŞƏRGƏSİ
ABŞ-IN NÜFUZLU ELMİ JURNALINDA AZƏRBAYCANIN NEOLİT VƏ TUNC DÖVRÜ ƏHALİSİNİN QİDA RASİONU HAQQINDA MƏQALƏ DƏRC EDİLMİŞDİR
ELMİ ŞURADA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN 10 DEKABR 2018-Cİ İL TARİXLİ SƏRƏNCAMININ İCRASI İLƏ ƏLAQƏDAR TƏKLİFLƏR MÜZAKİRƏ EDİLDİ
“AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYASININ ƏSASLARI” KİTABI TƏQDİM OLUNUB
BOLQARISTAN ELMLƏR AKADEMIYASININ FRAKİYA ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİNDƏ AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ ARXEOLOGİYASINDA İSKİT ÇARLIĞI DÖVRÜ HAQQINDA ELMİ MÜHAZİRƏ DİNLƏNİLDİ
KEMBRİC UNİVERSİTETİNİN NÜFUZLU “ANTİQUİTY” ELMİ JURNALINDA AZƏRBAYCANDA APARILAN ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR HAQQINDA MƏQALƏ DƏRC EDİLMİŞDİR
ELMİ ŞURADA İNSTİTUTUN İLLİK FƏALİYYƏTİNİN YEKUN HESABATI MÜZAKİRƏ EDİLDİ
BOLQARISTAN UNİVERSİTETİNDƏ AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ ARXEOLOGİYASI HAQQINDA MÜHAZİRƏ DİNLƏNİLDİ: AVROPA KOMİSSİYASININ “HORİZON 2020” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ ERKƏN DƏMİR DÖVRÜNƏ AİD BƏZƏK ƏŞYALARININ TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANIN ARXEOLOQ ALİMLƏRİ ALMANİYADA KEÇİRİLMİŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
ABŞ-IN MÖTƏBƏR SCIENCE NEWS DƏRGİSİ: AZƏRBAYCANDA TUNC DÖVRÜNÜN MASAÜSTÜ OYUNU AŞKAR EDİLİB
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
QAFQAZ ALBANİYASI DÖVLƏTİNİN XRİSTİAN DİNİ VƏ MEMARLIĞI BARƏDƏ MƏQALƏLƏR UNESCO-NUN BEYNƏLXALQ ELMİ DƏRGİSİNDƏ DƏRC EDİLİB
İNSTİTUTDA 2018-Cİ İL ÜÇÜN FƏRDİ PLANLARIN İCRASI VƏ MÜQAVİLƏLƏR YOXLANILDI
İNSTİTUTUN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANLI ALİM YUNANISTANIN ELMİ MƏRKƏZLƏRİNDƏ TƏDQİQATLAR APARIB
“ŞABRAN ŞƏHƏRİ” TARİXİ QORUĞU ƏRAZİSİNDƏ QƏDİM TİKİLİLƏR AŞKAR EDİLDİ
AZƏRBAYCANLI ALİMLƏRİN BOLQARISTANDA APARDIĞI ELMİ TƏDQİQATLAR
AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR YUNANISTANDA ELMİ TƏDQİQATLAR APARMIŞLAR
AZƏRBAYCANLI ALİMİN ELMİ MƏQALƏSİ TANINMIŞ BEYNƏLXALQ TOPLUDA DƏRC EDİLİB
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA İŞƏ DAVAMİYYƏT MƏSƏLƏSİLƏ BAĞLI ÜMUMİ İCLAS KEÇİRİLDİ
AZƏRBAYCANLI ARXEOLOQLARIN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA ÇIXIŞLARI MARAQLA QARŞILANIB
BRİTANİYALI TƏDQİQATÇI AZƏRBAYCANDA AŞKAR EDİLMİŞ DAŞ DÖVRÜ ALƏTLƏRİNİ TƏDQİQ EDİR
BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS İŞTİRAKÇILARI QARACA PALEOLİT DÜŞƏRGƏSİNƏ ELMİ SƏFƏR ETDİLƏR
Beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları qədim Qəbələnin Səlbir ərazisindəki arxeoloji abidələrlə tanış oldular
Qəbələ şəhərində beynəlxalq elmi konfrans davam etməkdədir
“Azərbaycanda Azıx mağarası və miqrasiya axınları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans işinə başladı
İmişli rayonunda qədim qala aşkarlanıb
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda mülki müdafiə məşqi keçirildi
Azərbaycan-Fransa: Bakıda unikal arxeoloji tapıntılar sərgilənəcək
Bolqarıstan elmlər akademiyasının sədri AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda oldu
Qobustan rayonunda yeni etnoqrafik tədqiqat
Fransalı alim Şabran rayonundakı Çaqqallıqtəpə abidəsində qazıntılarla tanış oldu
Arxeologiya və etnoqrafiya institutunun elmi şurasının növbəti iclası
“Azərbaycanda Azıx mağarası və miqrasiya axınları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir
Azərbaycanin son tunc-ilk dəmir dövrü tunc kəmərləri barədə tədqiqat əsəri nəşr edilib
Salyan, Biləsuvar və Yardımlı rayonlari ərazisində yeni arxeoloji kəşflər
Qax rayonunda antik və orta əsrlər dövrünə aid yeni abidə aşkar edilib
Göygöl rayonunda son tunc-erkən dəmir dövrü kurqanları tədqiq edilib
Azərbaycanin ilk arxeoloji muzeyində elmi tədqiqatlar da aparılacaq
İnstitutun böyük elmi işçisi, dosent Ruslan Rəhimli Macarıstanın Debresen Universitetində elmi təqdimatla çıxış etmişdir
Azərbaycan və Koreya alimlərinin Qəbələ rayonu ərazisində yeni arxeoloji kəşfləri
Azərbaycan-Almaniya beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyasının Qaracəmirli (Şəmkir rayonu) ərazisində apardığı tədqiqatlar
İnstitut tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri üçün açıqlama
Qəbələnin ən qədim abidəsində arxeoloji qazıntılar aparılmışdır
Balakən rayonunda aşkar edilmiş alban kilsəsində arxeoloji tədqiqatlar
Yardımlı rayonu ərazisində son tunc dövrünə aid kurqanlar aşkar edilib
Piboztəpə antik dövr nekropolunda yeni tapıntılar
Ağdamda e.ə. VI minilliyin birinci yarısına aid yeni arxeoloji materıallar aşkar edilib
Damcılı mağarasında Azərbaycan - Yaponiya ekspedisiyası arxeoloji tədqiqatları davam etdirir
“Şəhidlik” adlandırılan massivdə arxeoloji araşdırma aparıldı
Azərbaycanlı numizmat alim beynəlxalq müsabiqənin münsiflər heyətinə dəvət alıb
Avropa komissiyasının Horizon 2020 proqramı çərçivəsində Bolqarıstanlı alimlərlə birgə elmi seminar keçirildi
Lerikdə tələbələrin arxeoloji düşərgəsi təşkil edilmişdir
Xınalıqda 2500 il yaşı olan qədim nekropol aşkar edildi
Tovuz bölgəsinin neolit dövrü abidələrində kompleks arxeoloji tədqiqatlar davam edir
Naxçıvan ərazisindəki unikal abidələrdə aparılan tədqiqatlar
Azərbaycan-İtaliya beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyasının apardığı tədqiqatlar
Türkiyəli alim Azərbaycanın neolit dövrü insanlarının DNT-sinin araşdırmalarını aparacaq
Azıx mağarası – 50 il əvvəl tapılmış qədim tarix
Azərbaycanda Azıx paleolit mağarasından, təqribən, 400 min il əvvəl yaşamış insanin çənə sümüyü tapılmışdır
Azərbaycan-İtaliya Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiyası Goranboyda arxeoloji tədqiqatlara başladı
Arxeoloqiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi şurasının növbəti iclası
Monqolustan Elmlər Akademiyasının nümayəndə heyətilə görüş keçirildi
AXC-100: Qala dövlət tarix-etnoqrafiya qoruğunda “Xalq yaradicılığı: Qədim el sənətləri” festivalı keçirilir
Sofiyada “Azərbaycanın arxeoloji irsi” mövzusunda sərgi təşkil olunub
Bakının Qala kəndindəki Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruğunda “Xalq yaradıcılığı: Qədim el sənətləri” festivalı keçiriləcək
Azərbaycan arxeoloqları Qazaxıstanda beynəlxalq ekspedisiyanın iştirakçısı oldular
Azərbaycan elminə həsr edilmiş ömür
Kür-Araz mədəniyyətinə aid yeni tikili qalıqları aşkar edildi
Arxeoloqiya və Etnoqrafiya İnstitutunun qadınlar şurasının təsis yığıncağı keçirildi
Arxeoloqiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi şurasının növbəti iclası
Mədəniyyət və Turizm naziri səlahiyyətlərini icra edən Əbülfəs Qarayev arxeoloq Qəhrəman Ağayevə “Milli İrs” mükafatını təqdim etdi
Arxeoloqiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi şurasının növbəti iclasi keçirildi
E.ə. i minilliyin birinci yarısına aid nəfis zinət məmulatları aşkar edildi
Arxeoloqiya və Etnoqrafiya İnstitutunda amerikalı tədqiqatçı elmi məruzə ilə çıxış etdi
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda ABŞ və Rusiya alimləri ilə görüşlər keçirildi
Arxeoloqiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi şurasının növbəti iclası keçirildi
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu kollektivinin ümumi yığıncağı Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin namizədliyini dəstəklədi
Avropa elmi mərkəzlərinin mütəxəssisləri alimlərimizin çıxışlarını yüksək maraqla qarşıladılar
Arxeologiya elminə ağir itki üz vermişdir
AMEA-nın gənc alimi Bolqarıstanda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransda çıxış etmişdir
31 mart azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr edilmiş anım tədbiri keçirildi
Qarabağda son 10 ildə aparılan arxeoloji tədqiqatlar barədə KİV-lər üçün açiqlama
“Azıx insanı”nin (Azixantropun) kəşf edilməsinin 50 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransa hazırlıqlar müzakirə edildi
Müstəqillik illərində Qarabağda arxeoloji tədqiqatlar
Azərbaycan elminə ağir itki üz verib
Moskvada “Xalqlar və Mədəniyyətlər” etnoloji külliyyatının “Azərbaycanlılar” adlı cildi nəşr edilib
Tanınmış alman alimi ilə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda görüş keçirildi
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi şurası növbəti iclasını keçirildi
Tanınmış alman alimi Azərbaycandadır
İnstitutda Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirildi
Almaniyalı alim Azərbaycanın qədim keramika məmulatlarını tədqiq edir
İnstitutun elmi şurasının növbəti iclası keçirilib
Akademik Teymur Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçiriləcək
Fransalı alim Əliköməktəpə abidəsindən tapılmış qədim at qalıqlarını tədqiq edəcək
Tovuz rayonunda aşkar edilmiş Qazıqulu abidələrinin tədqiqatlarına həsr edilmiş əsər nəşr edilib
Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların tezislər toplusu nəşr edilib
Arxeoloqlar qala, qəsr və ya xanəgah aşkar etmişlər?
Azərbaycanın görkəmli tarixçi-etnoqraf alimini 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirik!
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda 20 yanvar faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr edilmiş anım tədbiri keçirilib
İşğalçıların torpaqlarımızda qanunsuz tədqiqatlarda iştirak təklifindən imtina etmiş Rusiyalı alimin 100 yaşı tamam oldu
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi şurasi növbəti iclasını keçirdi
Görkəmli alimin xatirəsinə həsr olunmuş kitab nəşr edilib
Horizon 2020 layihəsinin illik yekunlarına həsr edilmiş iclas keçirildi
AMEA-nın müxbir üzvü İlyas Babayev vəfat edib
Arif Abbasovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirildi
Arif Abbasovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçiriləcək
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ruslan Rəhimli Almaniyanın Humboldt universitetində elmi təqdimat etmişdir
İnstitutun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə elmlər doktoru Tufan Axundovun apardığı kameral tədqiqatlar
ABŞ aliminin Azərbaycanda AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşlarının dəstəyi ilə apardığı araşdırmalar...
İnstitutun elmi şurasının institutun 2017-ci ildə yerinə yetirdiyi işlər üzrə hesabatı
AMEA-nın gənc alimi Türkiyənin İstanbul universitetində qisa müddətli elmi-praktik təcrübə keçib
İslam arxeologiyası mövzusunda elmi nəzəri seminar keçirildi
İnstitutun elmi şurasının növbəti iclasları keçirildi
“Qobustan: tədqiqatlar və mülahizələr” adlı kitab nəşr olunmuşdur
Qarabağın paleolit abidələri barədə əsər ABŞ Konqresinin və Harvard Universitetinin kitabxanalarına göndərildi
Oğuz bölgəsi və ətraf ərazilərin arxeoloji tədqiqatları barədə əsər nəşr edilib
Sonu görünməyən axtarış yollarında
İnstitutun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Anar Ağalarzadənin tədqiqatları nəticəsində Masallı rayonu ərazisində kurqan tipli qəbir abidələri aşkar olunub
İnstitutun professoru, tarix üzrə elmlər doktoru Rauf Hüseynzadənin və mərhum professor Qəmərşah Cavadovun “Udinlər. Tarix. Müasirlik. Maddi və mənəvi mədəniyyət” adlı əsərinin rus dilində ikinci nəşri
İnstitutun əməkdaşı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ruslan Rəhimli Polşa və Macarıstan universitetlərində Qarabağla bağlı təqdimatlar və kitab sərgilərində iştirak etmişdir
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pirağa İsmayılzadənin Qazaxstanda keçirilmiş beynəlxalq konfransda iştirakı
2017-ci ildə Şabran ərazisində ilk tunc dövrü Çaqqallıqtəpə və antik dövr Almastəpə abidlərində davam etdirilmiş arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri
İnstitutun əməkdaşları - tarix üzrə fəlsəfə doktorları Anar Ağalarzadənin və Elvin Əliyevin Şanlıurfada (Türkiyə) keçirilən “Harran və Çevrəsi” beynəlxalq arxeoloji və tarixi simpoziumunda iştirakı
İnstitutun şöbə müdirləri - tarix üzrə fəlsəfə doktorları Təvəkkül Əliyev və Fərhad Quliyevin Almaniya Arxeologiya İnstitutunun mötəbər beynəlxalq elmi dərgisinin növbəti sayının həmmüəllifləri sırasında təmsil olunublar
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun etnososioloji tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri antropologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əliağa Məmmədlinin rəhbərlik etdiyi etnoqrafik ekspedisiyanın Qriz kəndində apardığı tədqiqatlar...
"Gəncə kurqanlarının" arxeoloji tədqiqatına başlanıldı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Quliyev “2016-cı ilin alimi” mükafatina layiq görüldü
İnstitutun Yardımlı arxeoloji ekspedisiyasının apardığı tədqiqatlar...
“Qəbələ arxeologiyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi seminar keçirilib
İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, tarix üzrə elmlər doktoru Nəcəf Müseyiblinin “Azərbaycan arxeologiyası: uğurlar, problemlər, perspektivlər” adlı kitabı nəşr edilib
Gəgəli nekropolunda aparılan arxeoloji tədqiqatlar və dəmirçi arxeoloji-etnoqrafik muzeyinin layihəsinin təqdimatı
Balakəndə Alban katolikosluğuna aid unikal abidə aşkarlanıb
Azərbaycanlı alim Altayda iskit kurqanının arxeoloji qazıntılarında iştirak edib
İnstitutun həmkarlar təşkilatının seçki yığıncağı keçirildi
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun sektor müdiri Bəxtiyar Cəlilovun rəhbərlik etdiyi Daşkəsən-Goranboy ekspedisiyasının Əmirvar kurqanında (Daşkəsən rayonu) apardığı tədqiqatların ilkin nəticələri...
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun sektor müdiri Bəxtiyar Cəlilovun rəhbərlik etdiyi Daşkəsən-Goranboy ekspedisiyasının Əmirvar kurqanında (Daşkəsən rayonu) apardığı tədqiqatların ilkin nəticələri...
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Qalatəpə antik və orta əsrlər şəhər məskənində arxeoloji tədqiqatlar aparılır
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Mübariz Xəlilovun Albaniya tarixi barədə əsəri nəşr edilib
AMEA əməkdaşları möhtəşəm beynəlxalq elmi layihədə iştirak edirlər
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Bəhmən Əliyevin müəllifi olduğu iki cildlik “Hindistan Etnoqrafiyası” adlı dərs vəsaiti nəşr edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan-Fransa Beynəlxalq Ekspedisiyasının fəaliyyətə başlaması və erkən eneolit dövrünə aid daha bir yaşayış yeri kəşf edilib
Lerikdə amerikali arxeoloqlarla birgə tədqiqatların ilkin nəticələri...
Nərgiztəpə Azərbaycan tarixinin bütöv bir mərhələsinə işıq sala bilər
Naxçıvan yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar zamanı Dalma Təpə tipli boyalı qablar aşkar edilib
Almaniyanın Kristian Albreht adına Kil Universiteti alimlərinin elmi əməkdaşlıq üzrə tanışlıq səfəri...
Azərbaycan-Yaponiya Beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyasının Avey dağ ərazisində apardığı tədqiqatlar...
Tarix üzrə elmlər doktoru Tufan Axundovun “Qafqaz sivilizasiyasının başlanğıcı. Azərbaycan neoliti. İkinci kitab. Qarabağ neoliti ənənəsinin abidələri” adlı elektron kitabın nəşri...
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Akif Quliyev nüfuzlu beynəlxalq müsabiqənin münsiflər heyətinin üzvü seçilib
II Tovuzçay məzarlığı abidəsində aparılan tədqiqatlar zamanı aşkar edilmiş Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid tapıntılar
İnstitutun gənc əməkdaşları AMEA-nın ilk magistrləri sırasında
Tarix üzrə elmlər doktoru Nəcəf Müseyiblinin rəhbərlik etdiyi arxeoloji ekspedisiyanın Qalayeri qədim yaşayış məskənində apardığı son tədqiqatlar
Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi qeyd edildi
Antropologiya üzrə elmlər doktoru Əliağa Məmmədlinin müəllifi olduğu etnoloji tədqiqat əsəri nəşr edilmişdir
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilə Neapol (İtaliya) “Şərq” Tədqiqat Universiteti arasında birgə tədqiqat və təhsil əməkdaşlığı anlaşma memorandumu imzalanıb
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda Qarabağ xanlığının pul dövriyyəsi mövzusunda elmi nəzəri seminar keçirilmişdir
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış elmi şurasında magistr dissertasiya işlərinin müdafiəsi
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Qarabağ neolit-eneolit ekspedisiyası”nın apardığı yeni arxeoloji tədqiqatlar
Florensiyadakı (İtaliya) “Lorenzo de`Medici” və “COMNES” tədqiqatlar mərkəzinin alimləri ilə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda görüş keçirilmişdir
Şamaxının dəmirçi kəndində son antik-erkən orta əsrlər dövrünə aid nekropol aşkarlanıb
İnstitutun aparıcı elmi işçisinin madriddəki “Rey Juan Carlos” universitetində təqdimatı
Qazax rayonu ərazisində Damcılı və Yataqyeri paleolit abidələrində arxeoloji kəşfiyyat və qazıntı işlərinin nəticələri
İnstitutda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirildi
2016-cı ildə institut tərəfindən yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və elmi təşkilati işlərin qısa hesabatı keçirildi
İnstitutda Azərbaycan türklərinin etnogenez problemlərinə həsr edilmiş elmi nəzəri seminar keçirildi
İmişli rayonu Qızılkənd kəndi ərazisində antik dövrə aid sikkə dəfinəsi aşkar edilib
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Divlər sarayı” adlı sənədli film nümayiş olundu
Səfər Aşurov “Milli İrs mükafatına” layiq görüldü
“Naxçıvanın tarixi abidələri” adlı dərslik işıq üzü görüb
İstanbulda "Azərbaycanlı və digərləri: Milli identikliyin formalaşması perspektivləri” kitabının təqdimatı keçirildi
İnstitutda Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününə həsr edilmiş tədbir keçirildi
İnstitutun əməkdaşları Minskdə Beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər
İnstitutda 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilmiş tədbir keçirildi
"Qarabağın paleolit düşərgələri" adlı kitab çapdan çıxıb
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda Kür- Araz mədəniyyətinə aid Maxta (Naxçıvan MR) və Çaqqalıqtəpə (Şabran rayonu) məskənlərində aparılmış tədqiqatlardan bəhs edən elmi nəzəri seminar keçirilmişdir
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının geniş tərkibli iclası keçirilib
Müstəqillik illərində qarabağda arxeoloji tədqiqatlar
İnstitut ilə Fransanın Lion-2 Lümyer Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı
İnstitutda Erkən Antik dövrə aid Piboztəpə nekropolunda tədqiqatların nəticələrinə həsr edilmiş elmi seminar keçirilmişdir
İnstitutda Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümünə həsr edilmiş anım tədbiri...
İnstitutda 20 yanvar faciəsinin 27-ci ildönümünə həsr edilmiş anım tədbiri keçirilmişdir

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Tel.: (012) 510 96 74, 055 689 04 95
E-mail: parviz.gasimov.pr@gmail.com
URL: www.arxeologiya.az