Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi


XƏBƏRLƏRİNSTİTUTDA CARİ İL ÜÇÜN FƏRDİ PLANLARIN İCRASI YOXLANILDI

  31.10.2019

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda 2019-cu il üçün fərdi planların yoxlanılması aparılmaqdadır. Şöbələr və şöbə əməkdaşları tərəfindən təqdim edilən 2019-cu il üçün fərdi planların icrasının yoxlanılması üçün AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Nəcəf Müseyibli sədr olmaqla yaradılmış Yoxlama komissiyasına İnstitutun elmi katibi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru (t.ü.f.d) Sevil Ağamalıyeva, böyük elmi işçi, t.ü.f.d. Təranə Quluzadə daxildirlər.