Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi


XƏBƏRLƏRTOVUZÇAY NEKROPOLUNUN TƏDQİQATLARI BARƏDƏ YENİ KİTAB NƏŞR OLUNUB

  22.06.2021

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Nəcəf Müseyiblinin, tarix üzrə fəlsəfə doktorları Şamil Nəcəfov və Müzəffər Hüseynovun həmmüəllifləri olduqları “Tovuzçay nekropolu” adlı kitab nəşr olunmuşdur. Kitab Son Tunc-İlk Dəmir dövrünə aid (e.ə. II minilliyin ikinci yarısı-I minilliyin əvvəli) I Tovuzçay nekropolunda aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələrindən bəhs edir.
Nekropolda qazıntılar 2004-2005-ci illərdə müəyyən fasilələrlə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Cənubi Qafqaz Boru qaz kəmərlərinin tikintisi ilə əlaqədar kəmərlərin marşrutundakı arxeoloji abidələrin öyrənilməsi proqramına uyğun olaraq aparılmışdır. Nekropolun “I Tovuzçay” adlandırılması 2014-cü ildə Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərinin tikintisi zamanı boru marşrutunun Tovuzçay hövzəsindən keçən hissəsində eyni dövrə aid yeni nekropolun (II Tovuzçay nekropolu) aşkar edilməsi ilə bağlıdır.
Tovuz rayonunun Bozalqanlı və Əlimərdanlı kəndləri arasında, Tovuzçayın hündür sol sahilində yerləşən I Tovuzçay nekropolunun boru kəmərləri dəhlizinə düşən hissəsində aparılmış arxeoloji qazıntı işləri zamanı 109 qəbir abidəsi qazılmışdır. Ümumilikdə, I Tovuzçay nekropolundakı 109 qəbrin 83-ü kitabın müəlliflərinin rəhbərliyi ilə tədqiq edilib. Kitabda məhz müəlliflərin bilavasitə rəhbərliyi ilə qazılıb tədqiq olunan qəbirlər əsasında I Tovuzçay nekropolunun xüsusiyyətləri araşdırılır, abidənin xarakteri, hövzənin qədim sakinlərinin dini ideologiyası əsasında formalaşmış dəfn adətləri müəyyən edilir və qəbirlərdən tapılmış çoxsaylı artefaktlar müqaisəli şəkildə təhlil olunur. Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə aid bu qəbirlərdə maraqlı dəfn adətləri öyrənilmiş, zəngin materiallar – saxsı qablar, metaldan məişət əşyaları, bəzəklər və silahlar, müxtəlif materiallardan muncuqlar və s. aşkar edilmişdir.
Kitab arxeoloqlar, antropoloqlar, ali məktəblərin tarix fakültələrinin tələbələri və müəllimləri, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.© AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.