Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Arxeoloji texnologiya” sektoru


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

bcelilov@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov

İşçilərin ümumi sayı

13

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanın qədim metallurgiyası və metalları problemləri üzrə tarixi-analitik tədqiqatlar

Əsas elmi nəticələri

Azərbaycanda erkən metal istehsalı dövrünün başlanması və onun xarakterik xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
Arxeoloji abidələrdən əldə edilmiş metal əşyaların kimyəvi tərkibi spektral analiz vasitəsi ilə müəyyənləşdirilərək, onların arxeoloji dövrlər üzrə tipoloji təsnifatının müəyyən edilməsi.
Azərbaycanda qədim dövrdə istismar ehtimalı olan metal xammal mənbələrinin müəyyən edilməsi.
Azərbaycanda mis-mərgümüş dövrünün aşkar olunması.
Tunc istehsalında istifadə olunan, ən vacib komponentlərdən biri olan qalayın Azərbaycana Cənub-Şərq ölkələrindən gətirilmə olduğunun müəyyən edilməsi.
Azərbaycanda ilk qurğuşun əşyalardan istifadənin e.ə. III minilliyə aid edilməsi.
Azərbaycanda mis ərintilərinin tərkibində sinkdən istifadənin (e.ə. II minilliyin ikinci yarısında) dövrünün müəyyən edilməsi.