Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Tədris, beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr” şöbəsi


Telefon

(+994 12) 439 36 49

Faks

Elektron poçtu

ash.safar@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

Aşurov Səfər Hüseyn oğlu

İşçilərin ümumi sayı

9

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Magistratura təhsil pilləsində tədrisin təşkil edilməsi
2. Xarici ölkələrlə təhsil və elm sahəsində əlaqələrin qurulması
3. İnstitutun son nailiyyətləri, təşkil olunan tədbirlər haqqında ictimaiyyətə məlumatların çatdırılması
4. “AzərbaycanArxeologiyavəEtnoqrafiyası” jurnalınınnəşrolunması
5. Naxçıvan MR Şərur və Şabran rayonları ərazisində arxeoloji tədqiqatlar

Əsas elmi nəticələri

1. Magistratura pilləsində “Antropologiya” ixtisası üzrə təhsil davam etdirilir.
2. İnstitutun “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası” jurnalının hər il 2 nömrəsi çapa verilir, eyni zamanda konfrans materialları toplanır və elmi əlaqələr yaradılır.
3. Naxçıvan MR Şərur rayonu ərazisində yerləşən I Maxta yaşayış yerində, Qarabulaq nekropolunda, o cümlədən Amerika və Fransa ekspedisiyaları ilə birgə Ovçulartəpəsi və Oğlanqala abidələrində və s. ərazilərdə arxeoloji tədqiqatlar aparmışdır.
4. Şabran rayonu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır.