Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Müasir dövr etnoqrafiyası” şöbəsi


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

emilkerimov-etno@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

Emil Əli oğlu Kərimov

İşçilərin ümumi sayı

20

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanın müasir dövr etnoqrafiyasının öyrənilməsi

Əsas elmi nəticələri

Müasir dövrdə Azərbaycan xalqında özünəqayıdış, özünütəsdiq meylləri güclənmiş, mili mənlik şüurun yüksəlməsində yeni mərhələ başlanmışdır. Milli dəyərlərin, ənənəvi mədəniyyətin zənginləşməsi üçün əlverişli şərait formalaşmışdır. Azərbaycanlılarda öz mədəni irsinə maraq güclənmiş, xalqın etnik inkişafında yeni mərhələ başlanmışdır. Milli ideya və azərbaycançılıq baxımından iki kollektiv monoqrafiya – «XX əsr Azərbaycan etnoqrafiyası» və «Bakı XIX-XX əsrlərdə (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)» başa çatdırılmışdır.