Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Eneolit və ilk tunc dövrü arxeologiyası” şöbəsi


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

mahmudova-arzu@rambler.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov

İşçilərin ümumi sayı

8

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanın eneolit və ilk tunc dövrü arxeologiyası abidələrinin tədqiqi

Əsas elmi nəticələri

Şöbənin əldə etdiyi nailiyyətlər içərisində «Şomu-təpə», «Leyla-təpə» arxeoloji mədəniyyətlərinin ilkin yaranma çağı, yayılma arealı, təsir dairəsi məsələsi;
Tunc dövrünün müxtəlif inkişaf mərhələləri arasındakı genetik bağlılıq problemi;
Neolit-eneolit dövrü problemində qarşılıqlı irsiliyin rolu və əhəmiyyəti məsələsi;
İlkin sinifli cəmiyyətə keçid dövrü, hərbi demokratiya mərhələsi ilə bağlı aktual problemlər;
Miqrasiya faktorunun yerli mədəniyyətə təsiri problemi və s. xüsusi yer tutur.