Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Xalçaşünaslıq” sektoru


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

xalchashunasliq@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Muradov Vidadi Aydın oğlu

İşçilərin ümumi sayı

5

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Milli xalçaçılıq tarixinin Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm mənbələrdən biri kimi araşdırılması;
2. Azərbaycan xalçaçılığının dünya xalçaçılıq tarixində yerinin və mövqeyinin tədqiqi;
3. Azərbaycan boyaqçılıq tarixinin və ənənələrinin öyrənilməsi;
4. Milli xalça çeşnilərinin yaranma və təkamül prosesinin araşdırılması;
5. Azərbaycan xalçaçılığının digər türk xalqlarının xalçaçılıq ənənələri ilə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi;
6. Xalçaçılığın milli-etnoqrafik xüsusiyyətlərlə, foklorla, mifologiya, ədəbiyyatla bağlılığının tədqiqi

Əsas elmi nəticələri