Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Tunc və ilk dəmir dövrləri arxeologiyası” şöbəsi


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

muzaffarhuseynov@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Vəli Hüseyn oğlu Əliyev

İşçilərin ümumi sayı

7

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Tunc və ilk dəmir dövrləri abidələrinin tədqiqi

Əsas elmi nəticələri

Azərbaycanda ilkin şəhərlərin formalaşması və şəhər mədəniyyəti probleminin tədqiqi;
Kür-Araz mədəniyyəti abidələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində bu mədəniyyətin Azərbaycan ərazisində eneolit dövrünün davamı kimi meydana çıxması və digər qonşu ərazilərə yayılması elmi əsaslarla sübuta yetirilmişdir;
Azərbaycanda boyalı qablar mədəniyyətinin tədqiqi nəticəsində orta tunc dövrü mədəniyyətinin xarakterik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır;
Son tunc-ilk dəmir dövrü abidələrində aparılan geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin yaranması və yayılma arealı müəyyənləşdirilmişdir;
Azərbaycanda tunc və ilk dəmir dövrü qəbir abidələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində bəhs edilən dövrdə Azərbaycan ərazisində müxtəlif tipli qəbir abidələri(kurqanlar, daş qutu qəbirlər, torpaq qəbirlər, katakombalar və s.) və dəfn adətləri və onların xarakterik xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir.