Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Azərbaycanın antik dövr arxeologiyası” şöbəsi


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

babayevilyas@rambler.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

İlyas Atababa oğlu Babayev

İşçilərin ümumi sayı

14

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanda antic dövr abidələrinin tədqiqi

Əsas elmi nəticələri

Şöbənin əməkdaşları Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında arxeoloji qazıntılar apararaq qədim Azərbaycanda sinifli cəmiyyəti və dövlətin yaranması, Azərbaycanın qədim şəhər mədəniyyəti, beynəlxalq əlaqələrinin öyrənilməsi sahəsində elmə xeyli yeniliklər gətirmişlər. Hazırda şöbə əməkdaşları iki beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyanın tərkibində: Cənubi Koreya arxeoloqları ilə Qəbələdə, Almaniya, Gürcüstan, Rusiya tədqiqatçıları ilə Şəmkirin Qaracəmirli kəndində geniş arxeoloji qazıntılar aparırlar. 2014-cü ildən Şəmkir qazıntılarına Belçika arxeoloqlar da qoşulmuşdur. Bundan başqa onlar Naxçıvan və Lerik rayonlarında qazıntılar apararaq çox qiymətli abidələr aşkar etmişlər.
Tədqiqatlar göstərmişdir ki, qədim Azərbaycan dövləti olan Qafqaz Albaniyası əvvəllər güman edildiyi kimi e.ə I əsrdə deyil, e.ə IV əsrdə yaranmışdır. Antik dövrdə Azərbaycanda dövrü üçün yüksək səviyyəli şəhər mədəniyyəti olmuşdur.
Azərbaycan o zaman bir çox ölkələrlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Eramızın I əsrin əvvəllərində yazılı mənbələrdə Albaniyada ticarətin puldan istifadə etmədən məhsul mübadiləsi ilə aparıldığı göstərilirdi. Şöbə əməkdaşlarımın tədqiqatları isə sübut etmişdir, ki qədim Azərbaycanda bu məlumatdan 400 il əvvəl puldan istifadə etmişlər, e.ə III əsrin əvvəllərindən Azərbaycanın özündə də küllü miqdarda gümüş pullar zərb etmişlər. O zaman Azərbaycan dünya ticarətində aktiv iştirak etmiş və bizim ərazimizdən beynəlxalq ticarət yolları keçmişdir. Şöbənin əməkdaşları bir çox ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konfranslarda maraqlı məruzələrlə iştirak edir, təkcə Azərbaycanda deyil xarici ölkələrdə də çoxlu elmi məqalələr nəşr edirlər.