Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi“Çöl tədqiqatları” sektoru


Telefon

(+994 12) 510 84 19

Faks

Elektron poçtu

tavakkul55@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Təvəkkül Rəsul oğlu Əliyev

İşçilərin ümumi sayı

9

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Arxeoloji və etnoqrafik ekspedisiyaların fəaliyyəti üzərində nəzarət etmək

Əsas elmi nəticələri

Çöl tədqiqatları sektoru İnstitutun elmi tədqiqat istiqamətlərinə uyğun olaraq çöl səfərlərinin planlaşdırılması və təşkilində mühüm rol oynayır, ekspedisiyaların işinə nəzarət edir, onların hesabatlarının müzakirəsini, qəbul və sənədləşdirilməsini həyata keçirir. Sektorun əməkdaşları eyni zamanda fərdi plan və müqavilələr üzrə elmi işləri yerinə yetirərək “İbtidai icma və erkən sinifli cəmiyyətlər” mövzusunun tədqiqində aşağıdakı nailiyyətləri əldə etmişlər:
1. Sərkərtəpənin (Xaçmaz rayonu) ardıcıl və sistemli tədqiqi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanın şimal-şərq bölgəsi erkən tunc dövründə Kür-Araz mədəniyyəti arealında lokal, özünəməxsus yer tutmuşdur;
2. Erkən sinifli cəmiyyətə keçid dövrünün monumental abidələri olan siklop tikililəri haqqında ümumiləşdirilmiş tədqiqat başa çatdırılmışdır;
3. Mil düzündə erkən əkinçi və maldar tayfalara məxsus bir sıra komplekslər aşkar olunaraq tədqiq edilmişdir;
4. Mil və Qarabağ düzlərinin kəsişməsində, Qarqarçay hövzəsində qədim Azərbaycan dövləti Albaniyaya məxsus daha bir şəhər yeri müəyyən edilərək tədqiqata cəlb olunmuşdur;
5. Arxeoloji materiallar əsasında orta əsr Şabran şəhərinin ictimai-siyasi və mədəni-təsərrüfat həyatı araşdırılmışdır.