Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində AMEA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun tədqiqatçıları Rüstəm Hüseynov və Mehdi Əli “Azərbaycan məzar daşlarının bədii xüsusiyyətləri. Ənənə və müasirlik” mövzusunda mühazirə keçiriblər.

Tədbir AMEA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun Azərbaycanda dəfn ənənələri sahəsində apardığı son antropoloji tədqiqatlara həsr olunub.

Mühazirədə dinləyicilərə Azərbaycanda məzar daşlarının bədii tərtibatı və epiqrafiyasının xüsusiyyətləri göstərilib, klassik ənənənin yaranma prosesi, XX-ci əsrin 70-ci illərində onun dağıdılması və deqradasiya prosesi açıqlanıb. Qəbir daşlarının tərtibatında islamdan əvvəlki elementlər və bütpərəstlik simvolları ətraflı göstərilib, onların sonrakı dövrlərdə yaranması izlənib.

Azərbaycan ərazisindəki runik abidələr, onların xüsusiyyətləri, yerləşdiyi yer, mövcud vəziyyət, hüquqi statusu və sonrakı dövrlərin bədii üslubuna təsirinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Böyük həcmdə mühazirə materialı Azərbaycanın nadir abidələrinə həsr edilmişdir, bu da mədəni ənənələrin genezisi izlənməyə və mədəni kodların dəyişmə vaxtını dəqiqliklə müəyyən etməyə imkan verir.

Dəfn abidələrindəki rünlər və islam dövrünün məzar daşlarında bütpərəstlik simvollarının olması, üslubların qarışdırılması faktları və eyni zamanda müxtəlif növlərin mövcudluğu tamaşaçıların xüsusi marağına səbəb olub. Mühazirə iştirakçıların böyük marağına səbəb olub, onlar az məlum olan faktlarla bağlı bir sıra suallar veriblər. İştirakçıların ən böyük marağına Azərbaycanda runik işarələrin mənasının deşifrə edilməsi problemləri səbəb olub.

Tədbirin məqsədi tamaşaçıların diqqətini müasir antropoloji tədqiqatlara cəlb etmək və Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinin az məlum olan detallarının öyrənilməsinə marağın oyanmasıdır.

science.gov.az