Fərhad Eldar oğlu Quliyev 1973-cü il oktyabrın 14-də Bakı şəhərində anadan olmuş, orta məktəbi elə həmin şəhərdə bitirmişdir. 1990-cı ildə o, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuşdur. Eyni vaxtda o, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna (EA Tarix İnstitutunun Arxeologiya və Etnoqrafiya sektoru) laborant vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1990-1996-cı illər ərzində o, ali məktəbdə təhsilini davam etdirməklə bərabər institut tərəfindən ölkəmizin müxtəlif bölgələrində apardığı tədqiqatlarda iştirak etmişdir. 1996-cı ildə ali təhsilini bitirdikdən sonra tam şəkildə elmi fəaliyyətlə məşğul olmağa başlamışdır.

2003-cü ildə Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasında 5505.02 – Arxeologiya ixtisası üzrə “Qədim Azərbaycanda atçılıq” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və 2004-cü ildə Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tarix elmləri namizədi diplomuna layiq görülmüşdür. 2006-cı ildə, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Elmi ekspozisiya şöbəsinə” (Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi) müdir vəzifəsinə təyin olunmuş və 2007-ci ildən etibarən, İnstitutun Tovuz rayonunda çalışan Beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəridir. Bundan əlavə, 2006-2013-cü illərdə İnstitutun “Gənc Alimlər Şurası”nın sədri olmuşdur.

2017-ci il 16 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Ən Layiqli Alim – Ə.L.A.” məqsədli qrant müsabiqəsi çərçivəsində“2016-cı İlin Alimi” mükafatına layiq görülüb. 2023-cü ildə isə Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı almışdır.

Fərhad Eldar oğlu Quliyev Azərbaycanda elmi əhəmiyyətinə görə mühüm yer tutan Göytəpə arxeoloji kompleksinin tədqiqatlarının müəllifidir. Tovuz rayonunda onun rəhbərliyi altında çalışan ekspedisiyanın tərkibində Yaponiya Tokyo Universitetinin, Türkiyə Respublikasının və Fransa Respublikasının Milli Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin mütəxəssisləri çalışmışdır. Beynəlxalq müştərək elmi tədqiqatlara üstünlük verən Fərhad Eldar oğlu Quliyev 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən qrantların verilməsi üzrə 2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EİF-2011-1(3)) “İlkin sivilizasiyaları əks etdirən arxeoloji komplekslər adlı layihə ilə (Göytəpə neolit dövrü abidəsi-açıq səma altında arxeopark)” qalib olmuşdur. 2011-ci ildə o həmçinin  Göytəpə neolit dövrü yaşayış məskənində “Cənubi Qafqazın qədim mədəniyyətləri” mövzusunda MDB ölkələrinin gənc arxeoloqlarının yay məktəbi layihəsini həyata keçirmişdir. Bu qrant layihə “MDB Ölkələrinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkaşlıq Fondu” tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bundan əlavə, Fərhad Quliyevin rəhbərlik etdiyi Tovuz beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyası 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Milli İrs” mükafatına layiq görülmüşdür.

2008-ci ildə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi şurasının qərarı ilə Elm nəşriyyatı tərəfindən “Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni” adlı mövzusunda (üç dildə) elmi monaqrafiyasını və 2012-ci ildə, “Sivilizasiyanın başlanğıc nöqtəsi Göytəpə neolit dövrü abidəsi” kitabı nəşr etdirmişdir.

Fərhad Eldar oğlu Quliyev, son altı il ərzində apardığı tədqiqatların nəticələrini dünya elmi ictimaiyyətinə tanıtması üçün bir sıra mühüm elmi konfranslarda aktiv şəkildə iştirak etmişdir. Beləki, o, 2010-cu ildə Yaponiyada və İngiltərədə, 2011-ci və 2015-ci ildə Fransada,2011-ci ildə Gürcüstan və Rusiya Respublikalarında, 2012–ci və 2016-cı ildə Türkiyədə, 2012-ci ildə isə Polşada beynəlxalq konfrans və seminarlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Fərhad Quliyev 30 ildən çoxdur ki, Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunda çalışır. Bu illər ərzində o, ölkəmizdə arxeologiya elminin inkişafında yeniliklərə imza ata bilən mütəxəssis kimi özünü göstərə bilmişdir.

30 ildən artıq zaman çərçivəsində fəaliyyət göstərən arxeoloq Fərhad Quliyev, Azərbaycanın ən qədim dövrünə aid arxeoloji mədəniyyətlərini, Yaxın Şərq və Anadolu sivilizasiyalarının sistemində, problemi üzrə tədqiqatlar aparır.

Fərhad Quliyev son on beş il ərzində Gəncə-Qazax bölgəsində, Azərbaycan arxeoloqları ilə müştərək çalışan Yaponiyanın Tokio Universiteti və Fransanın Milli Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin mütəxəssislərini birləşdirən beynəlxalq tərkibli ekspedisiyasına rəhbərlik etmişdir.

Yaponiya Universitetlərinin arxeoloq mütəxəssisləri ilə Fərhad Quliyevin, müştərək elmi tədqiqatlarının nəticələri dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı olaraq qəbul edilmiş və Cənubi Qafqazın arxeologiyasının yeniliyi kimi qiymətini almışdır. Beləki, son üç il ərzində İngiltərənin Oksford şəhərində “Archaeopress” və Almaniyanın Berlin şəhərinin “ex oriente” elmi fundamental nəşriyyatlar tərəfindən çap edilmiş monoqrafiyalar, Azərbaycanın səkkiz min il bundan əvvəl qədim arxeoloji mədəniyyətləri haqqında əsaslı elmi informasiyaların üzə çıxmasına və ölkəmizin arxeoloji abidələrinin tanınmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir.

Tədqiqatçı əldə etdikləri nəticələrinə görə ölkəmizdə humanitar və ictimai elmlər üzrə ən çox istinad edilən alimdir (Hirş indeksi 29). Yüksək indeksli elmi jurnallarda nəşr edilmiş məqalələr bütövlükdə xalqımızın qədim dövrünə aid məsələləri özündə əks etdirir.

Ölkəmizdə arxeologiya sahəsində elmi tədqiqat işlərinin təşkilində fənlərarası tədqiqatlara üstünlük verən alim, müasir elmi tədqiqat üsulların tətbiqinə nail ola bilmişdir. Ümumiyyətlə beynəlxalq arxeoloji tədqiqatların ölkəmizdə geniş vüsət almasında Fərhad Quliyev məxsusi olaraq rolu olmuşdur.

Fərhad Quliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əsaslı tədqiqatlara  başlayan ilk arxeoloq alimlərdən biridir. Son iki il ərzində Qarabağ bölgəsində aparılan arxeoloji tədqiqat işlərinin geniş vüsət alması istiqamətində görülən işlər nəticəsində, yeni elmi nəticələrin əldə olunması məqsədilə arxeoloji və antropoloji tədqiqatların vəzifələrini müəyyən etmişdir.

Əsas elmi əsərləri