1. Nigar Vüqar qızı Mustafayeva – şuranın sədri
2. Pəri Hikmət qızı Ağayeva – sədrin müavini
3. Günay Vahid qızı Bayramova – katib
4. Aliyə Rzaqulu qızı Adgözəlova – üzv
5. Günel Ramin qızı Vəliyeva – üzv
6. İlahə Adil qızı Nəhmətova – üzv
7. Nərmin Mirzə qızı Məmmədli – üzv
8. Arif Akif oğlu Quliyev – üzv
9. Sədaqət İsmayıl qızı Məmmədli – üzv
10. Ülviyyə Mahir qızı Həsənova – üzv
11. Çinarə Yaşar qızı Xəlilzadə – üzv
12. Abdulla Bəkir oğlu Abdullayev – üzv
13. Şəfəq Ramiz qızı Ağayeva – üzv